Intro

Uitzonderlijke fiscale maatregel maakt investeringen extra interessant.

Investeringsaftrek verhoogd naar 25 procent


Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo’s en zelfstandigen worden stopgezet, werd beslist om de investeringsaftrek eenmalig te verhogen tot 25%. Dat betekent dat een onderneming die tussen 12 maart en 31 december 2020 investeert, naast de afschrijvingen, 25% van deze investeringen in mindering kan brengen van de belastbare basis.

Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts één jaar.
De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Eenmanszaken, vrije beroepers en ‘kleine’ ondernemingen kunnen aanspraak maken op het voordeel. Een onderneming is klein als ze niet meer dan 50 werknemers telt, de jaaromzet exclusief btw beperkt blijft tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro heeft. Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek mag een bedrijf slechts een van deze criteria overschrijden.

De investeringsaftrek van 25 procent geldt voor alle investering in vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.
 

Het moment om te investeren in de toekomst !

De verhoogde investeringsaftrek biedt u de opportuniteit om voordelig te investeren in de juiste machines en tools.