U vraagt zich af… Waarom vertoont m'n snijgereedschap zo snel slijtage? We nemen 10 oorzaken onder de loep.

1. Trillingen

Te veel trillingen zorgen voor een slechte oppervlaktekwaliteit. Ze ontstaan door een zwakke of onstabiele werkstukopspanning. Als je dit combineert met een grote snedediepte en hoge snijkrachten loopt het gegarandeerd fout. Ook een grote uitsteeklengte veroorzaakt ongewenste trillingen met alle gevolgen van dien. Last but not least: is er sprake van een onregelmatige tafelvoeding? Ook dit is nefast voor uw productieproces.

2. Spaanophopingen

Bij het bewerken van langspanige en kleverige materialen zoals bv. aluminium vormt zich gemakkelijk spaanophoping.

Hoe spaanophoping reduceren:

 • Door de voeding te verlagen.
 • Voldoende te koelen met koelmiddel of een microdoseersysteem.
 • Werken in meerdere passen kan helpen bij het vermijden van spaanophopingen.

3. Gereedschap en onderhoud

Het niet of gebrekkig onderhouden van uw snijgereedschappen leidt gegarandeerd tot snellere slijtage. Het lijkt evident, maar in de praktijk wordt deze factor vaak over het hoofd gezien.

 • Vervang tijdig onderlegplaten.
 • Kuis na gebruik zeker je tools en verwijder alle spanen en vuil vooraleer u het snijgereedschap opnieuw gebruikt

4. De snijparameters

De juiste parameters kiezen is cruciaal:

 • Een te hoge snijsnelheid is de oorzaak van hitteopwekking tijdens het verspaningsproces.
 • Een te lage snijsnelheid veroorzaakt snijkantsopbouw.
 • Voedingssnelheid te hoog? Dit bemoeilijkt de beheersing van de spanen én verhoogt het risico op spaanlassen en een slechte afwerking.
 • Een te kleine pasdiepte zorgt voor een grote warmteontwikkeling en veel trillingen.

5. Kwaliteit van de houders 

 • Een goede houder zorgt voor minder trillingen en verlengt de levensduur van het gereedschap.
 • Een correct en kwalitatief spansysteem ontlast bovendien de spindel.

6. Verschillende materiaalsoorten

Behandel je alle werkstukmaterialen op dezelfde manier? U houdt best rekening met volgende materiaaleigenschappen:

 • De taaiheid,
 • Zelfhardende eigenschappen
 • Warmtegeleidende eigenschappen

7. Slijtage op één punt

Wanneer u werkt met kleine snededieptes concentreert u de slijtage op de punt van het gereedschap waardoor deze het zwaar te verduren krijgt en sneller dan normaal laat afweten. Het is aan te raden de slijtage te verdelen over de lengte van de spaangroeven om de duurzaamheid te verhogen.

8. Kwaliteit coating

Bij aankoop van snijgereedschappen dient u rekening te houden met de kwaliteit van de coating. Een laag kwalitatieve of verkeerde coating biedt geen enkele meerwaarde, werkt contraproductief en verlaagt de levensduur van uw snijgereedschap.

9. Koelen met emulsie

Altijd, overal en overvloedig koelen met emulsie bij het bewerken van geharde staalsoorten kan voor problemen zorgen. De emulsie geraakt niet altijd op de plaats van de snede en creëert dan een zeer hoge temperatuurgradiënt tussen snijkant in snede en uit snede. Dergelijk temperatuurverschil staat garant voor gereedschapsbreuk.

10. Onbalans

Een kleine onbalans in de spindel is al genoeg om de levensduur van het gereedschap met minstens 10% in te korten. Ook bij het draaien kan dit fenomeen zich voordoen door de beitel verkeerd uit te lijnen ten opzichte van de hartlijn van de as.
 

Conclusie

Er zijn heel wat parameters en variabelen in uw verspaningsproces die een abnormaal snelle slijtage van uw snijgereedschappen kunnen veroorzaken.
Komt u er niet helemaal uit? Geen nood, u kan een gratis adviesbezoek aanvragen met Vamatec & YG-1 !. We begeleidingen u graag bij de optimalisatie van uw verspaningsproces.

Interessante links

Betrouwbare snijgereedschappen? Vertrouw op de expertise van Vamatec
YG-1, het grootste gamma aan kwalitatieve snijgereedschappen.
Canela, Snijgereedschappen van Europese kwaliteit
Fanar, machinetappen, boren en frezen