Als je op zoek bent naar een efficiënte manier om metalen te zagen, boren of frezen, dan is het gebruik van een micro-doseersysteem of vernevelsysteem een goede optie. Dit systeem zorgt ervoor dat er gedoseerd kleine hoeveelheden speciale vernevelolie op het gereedschap worden gespoten, wat de levensduur van het gereedschap verlengt en de kwaliteit van het werk verbetert.

Een groot voordeel van dit systeem is dat het de warmteontwikkeling tijdens het bewerkingsproces vermindert, waardoor de kans op beschadiging van het gereedschap en het bewerkingsoppervlak wordt verminderd. De perslucht blaast bovendien de spanen uit de spaanholte. Het gebruik van een micro-doseersysteem zorgt eveneens voor een schonere werkomgeving, omdat er minder olie of koelmiddel nodig is en er dus minder resten achterblijven. Tenslotte is werken met een vernevelsysteem kostenverlagend.

Bij Vamatec vind je zowel de vernevelsystemen als de speciale vernevelolie daarvoor vinden. Beide kan je gemakkelijk aankopen onze webshop.